News


राज्यस्तरीय तेली समाज भव्य वधुवर पालक परिचाय मेळावा

Photo

Read More

तेली समाज वधु वर परीचय मेळावा

Photo

Read More

लग्न सोहळ्यात संताजी जगनाडे महाराज प्रतिमेला हार पुष्प ने पूजन करून वधु वर ने घातली गळ्यात वधुवरमाला

Photo

Read More

समाज जोडण्यासाठी संतांना डोक्यावर नाही, डोक्यात घ्यावा

Photo

Read More

तेली समाज मेळावा

Photo

Read More

नवरदेव व नवरी करताना पारंपरिक पद्धतीने

Photo

Read More

मातापूजन मंडपपूजन पारंपरिक पद्धतीने

Photo

Read More

राज्यस्तरीय तेली समाज वधु वर परिचय महा मेळावा

Photo

Read More

*राज्यस्तरीय तेली समाज वधु वर परिचय महा मेळाव्यात १००पेक्षा जास्त वधु वर ने घेतला लाभ

Photo

Read More

तेली समाज वधुवर परीचय मेळावा आरमोरी

Photo

Read More

तेली समाजाला जागृत करण्यासाठी युवक-युवतींनी पुढाकार घ्यावा- माजी नगराध्यक्ष योगिता पिपरे*

Photo

Read More


Refund Policy
Privacy Policy
Terms And Condition